Miljöfoto och porträtt

Fotografering, bildbearbetning och avancerad retusch

Med en jordnära attityd kommer man långt – Göteborgs universitet lät flygfotografera Campus Haga. Sedan byggde man om och bilden blev historia. Då byggde vi om bilden. Vi fotograferar människor, maskiner, arbetsplatser, byggnader och miljöer på plats, inomhus eller utomhus. Bilderna används i det material som vi sedan producerar, för tryck och webb.