Rapporter

Snabbt och effektivt från ax till limpa

Text, layout, bildhantering och original – Lokalplanen är ett viktigt dokument för Göteborgs universitet. Vi har producerat planen varje år sedan 2005. Samhällsvetenskapliga fakultetens verksamhetsberättelse är ett annat exempel, och det finns flera.